Vallensbæk Stationstorv, 40 lejligheder og netto butik. Tømrer og snedkeratbejde